(BĐT) - UBND TP. Hải Phòng mới đây phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo Đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp bến Rừng, huyện Thủy Nguyên. 14 gói thầu thuộc kế hoạch có tổng giá trị 757,789 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư của Dự án là 1.141,437 tỷ đồng.
Hải Phòng: 1.141 tỷ đồng cải tạo Đường 359 (huyện Thủy Nguyên)

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố, do UBND huyện Thủy Nguyên làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên.

Hiện tại, Bên mời thầu đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu xây lắp chính của Dự án thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, gồm: Gói thầu Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đường vào Khu tái định cư (giá gói thầu 326,313 tỷ đồng) và Gói thầu Thi công xây dựng tuyến Đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp bến Rừng (giá gói thầu 404,641 tỷ đồng). Dự kiến trong 2 ngày 28 và 29/9/2020, 2 gói thầu lần lượt được mở thầu.