(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 1.072  tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 cho các địa phương và Bộ Giao thông vận tải để thực hiện dự án đê, kè, khắc phục hậu quả thiên tai, dự án an ninh quốc phòng và dự án quan trọng khác.
 
Hỗ trợ 1.072 tỷ đồng cho các dự án cấp bách

Ảnh Internet

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 theo đúng quy định; thông báo danh mục dự án được hỗ trợ vốn cho Bộ Giao thông vận tải và các địa phương theo nội dung tại Văn bản số 16268/BTC-ĐT ngày 3/11/2015 và Văn bản số 18968/BTC-ĐT ngày 21/12/2015.