(BĐT) - Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2021 - 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Việc triển khai Chương trình nhằm mục tiêu cung cấp thông tin pháp lý cho DNNVV; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tối thiểu 30% DNNVV và tối thiểu 60% người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV nâng cao năng lực hỗ trợ pháp lý cho DN; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật nhằm đảm bảo 100% đề nghị tư vấn của DNNVV thông qua Chương trình được giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Tư pháp được giao chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình. Kinh phí thực hiện Chương trình từ ngân sách nhà nước. Dự kiến, Bộ Tư pháp tổ chức tổng kết hoạt động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tổng kết hoạt động của Chương trình trong quý III/2025.