(BĐT) - Theo Sở Xây dựng TP.HCM, Dự án Cải tạo kênh Đôi (thuộc địa bàn Quận 8) chuẩn bị kêu gọi nhà đầu tư quan tâm trong thời gian tới. Theo đó, Dự án bao gồm toàn bộ khu vực hành lang bảo vệ kênh Đôi, chiều rộng 13 m, dài 9,7 km sẽ được xây bờ kè và cải tạo mở rộng toàn khu vực rộng 39 ha, với tổng vốn đầu tư 9.073 tỷ đồng.
Hơn 9.000 tỷ đồng cải tạo kênh Đôi tại TP.HCM

Dự án Cải tạo kênh Đôi với tổng vốn đầu tư 9.073 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án trọng điểm nằm trong kế hoạch chỉnh trang, phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025. Dự án gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 di dời 2.670 nhà dân, tổng kinh phí 9.073 tỷ đồng, trong đó phần bồi thường giải phóng mặt bằng 6.300 tỷ đồng. Giai đoạn 2 sẽ di dời 2.385 nhà dân.

Hiện Dự án đang được tổ chức lập quy hoạch điều chỉnh cục bộ 1/2000 trong phạm vi các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Quận 8) trình UBND TP.HCM phê duyệt, sau đó thực hiện thủ tục, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.