(BĐT) - Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã chứng khoán: HUB) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/6 và ngày thanh toán cổ tức là 14/7.

Với 19,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 28,6 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.

Trong quý I/2021, HUB ghi nhận doanh thu đạt 78,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 11,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,5% và 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,3% và giảm 17% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 19,3% kế hoạch lợi nhuận năm.