(BĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện Báo cáo đánh giá tình hình quốc tế, việc điều chỉnh chính sách của các nước, đối tác; tình hình kinh tế trong nước và đề xuất đối sách, giải pháp.
Kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Đối với các cơ chế, chính sách, giải pháp trong trung và dài hạn, cần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình phục hồi và hướng tới tăng trưởng bền vững. Ảnh: Tường Lâm

Báo cáo đưa ra bức tranh tổng quan về kinh tế thế giới và việc điều chỉnh chính sách chủ yếu của các nước, đối tác (trong các lĩnh vực tiền tệ, tài khóa, thương mại, đầu tư); đánh giá tác động đến tình hình kinh tế trong nước và triển vọng thời gian tới; đề xuất và kiến nghị về cơ chế, chính sách trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Trong đó, về quan điểm, đối với các cơ chế, chính sách, giải pháp trong ngắn hạn, cần tăng tính mau lẹ và phản ứng nhanh của công tác hoạch định chính sách để hỗ trợ đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trước khi các điều kiện vĩ mô trở nên thiếu bền vững; trong đó các công cụ của chính sách tài khóa nên được tiếp tục ưu tiên sử dụng do không có nhiều dư địa để nới lỏng tiền tệ hơn nữa. Thực hiện mục tiêu xuyên suốt là kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững…

Đối với các cơ chế, chính sách, giải pháp trong trung và dài hạn, cần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình phục hồi và hướng tới tăng trưởng bền vững, đạt được sản lượng tiềm năng hợp lý, đi đôi với việc củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô. Cần tăng sức chống chịu, tính tự chủ của nền kinh tế trong nước để luôn chủ động trước những biến động ngày càng phức tạp khó lường của kinh tế thế giới.