Lăng kính đấu thầu ngày 23/4/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hoạt động đấu thầu tuần qua ghi nhận một số gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phát sinh các đề nghị điều chỉnh hồ sơ mời thầu (HSMT) do đưa ra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm chưa phù hợp quy định về cạnh tranh trong đấu thầu.
Lăng kính đấu thầu ngày 23/4/2024

Yêu cầu nhân sự giới hạn nhà thầu?

Bên mời thầu - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) đang tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thủy Nguyên thuộc Dự án cùng tên (giá gói thầu 3,113 tỷ đồng).

HSMT yêu cầu nhà thầu tham dự đề xuất “8 nhân sự là chuyên gia chuyên ngành trắc địa bản đồ, địa chính, kiến trúc hoặc tin học; 6 nhân sự là chuyên gia khoa học đất và thổ nhưỡng; 9 nhân sự là chuyên gia môi trường; 10 nhân sự là chuyên gia nông nghiệp”.

Phản đối yêu cầu này, nhiều nhà thầu đã có văn bản đề nghị Bên mời thầu điều chỉnh HSMT. Theo các nhà thầu, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định, tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện khi có đủ 2 điều kiện sau: có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có ít nhất 5 cá nhân đủ điều kiện (có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính và các chuyên ngành khác có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có thời gian công tác trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan đến đất đai từ 24 tháng trở lên và đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 1 quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng cấp trở lên).

Đối chiếu quy định pháp luật chuyên ngành, các nhà thầu cho rằng, HSMT gói thầu lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện yêu cầu số lượng chuyên gia lên đến 33 người là quá cao, gây hạn chế nhà thầu.

Lý giải cho yêu cầu này, Bên mời thầu cho biết, do Gói thầu có thời gian thực hiện ngắn (45 ngày), phạm vi thực hiện rộng trên địa bàn 37 xã và thị trấn. Ngoài ra, phạm vi lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Thủy Nguyên bao gồm diện tích đất nông nghiệp lớn, đòi hỏi có đủ chuyên gia trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học và thổ nhưỡng để đánh giá về tính chất cũng như ảnh hưởng của môi trường đến việc lập và điều chỉnh quy hoạch.

Theo kế hoạch, Gói thầu sẽ được mở thầu vào ngày 24/4/2024.

Tiêu chí cao, nhà thầu “kêu” khó

Tại Gói thầu TV-07 Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Xây dựng và cải tạo doanh trại Trung đoàn bộ Trung đoàn 236 do Sư đoàn 361/Quân chủng Phòng không - Không quân mời thầu (giá gói thầu 1,472 tỷ đồng), nhà thầu phản ánh HSMT nêu các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu, vi phạm khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023.

Cụ thể, HSMT yêu cầu nhà thầu đáp ứng số năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giám sát công trình dân dụng > 10 năm. “Đây là hành vi hạn chế cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đã được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”, một nhà thầu nêu dẫn chứng.

Cũng theo phản ánh, HSMT yêu cầu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong lĩnh vực tư vấn giám sát công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật hạng II là không có cơ sở, vì dự án đang xét là công trình dân dụng cấp III.

Tương tự, về nhân sự, HSMT quy định vị trí tư vấn giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật/chứng chỉ hành nghề tương đương hạng I. Các nhà thầu cho rằng, yêu cầu này là bất cập, cần được điều chỉnh nhằm phù hợp với quy mô, tính chất của dự án, công trình đang mời thầu.

Gói thầu nêu trên dự kiến mở thầu ngày 1/5/2024.

Tin cùng chuyên mục