Lạng Sơn: 4 dự án BT đều gặp vướng mắc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh có 4 dự án BT đang triển khai và cả 4 dự án đều chậm tiến độ so với hợp đồng ký kết ban đầu. UBND tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo các cơ quan liên quan, nhà đầu tư tích cực triển khai, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án.
Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Cụ thể, tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, nhà đầu tư là Liên danh Công ty CP Xây dựng Thành Sơn và Công ty TNHH Hà Sơn. Hợp đồng ký kết năm 2018. Tổng vốn đầu tư 357,203 tỷ đồng, tổng diện tích 48,84 ha. Dự án đã bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công 414.422 m2 trên tổng diện tích thu hồi để thực hiện, đạt 84,86%. Hiện nay đã thi công san nền, đường giao thông, thoát nước với tổng giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt 117,65 tỷ đồng. UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin, tiến độ thực hiện Dự án chậm so với tiến độ hợp đồng đã ký (2019 - 2023) do vướng mắc trong thực hiện hợp đồng dự án, nội bộ doanh nghiệp dự án, tỷ lệ góp vốn giữa 2 thành viên liên danh nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng.

Dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn huyện Lộc Bình ký hợp đồng năm 2020, tổng vốn đầu tư 389,984 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng Xuân Quang là nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Lộc Bình. Tiến độ thực hiện dự án BT đến nay đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 3,58 ha, đạt 44%; hạng mục cầu Lộc Bình số 1 đã thi công hoàn thành ước đạt trên 90% khối lượng, tuyến giao thông 2 tiến độ thi công chậm, tuyến giao thông số 1 chưa thi công, khu tái định cư thi công khối lượng đắp đất đạt trên 8.000 m3. Tiến độ thực hiện Dự án chậm so với tiến độ hợp đồng đã ký ban đầu (3 năm, từ 31/12/2020 - 31/12/2023) do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, một số hộ dân chưa phối hợp kiểm đếm, nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng thi công. Nhà đầu tư đã hoàn thiện thủ tục và được UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đến 2025.

Dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, TP. Lạng Sơn ký hợp đồng năm 2019, nhà đầu tư là Liên danh Công ty CP Xây dựng Thành Sơn - Công ty CP Thương mại Long Thịnh. Tổng vốn đầu tư 331,562 tỷ đồng. Theo Báo cáo, Dự án đã bàn giao mặt bằng được gần 47 nghìn m2, đạt hơn 49%; đang tổ chức thi công san lấp mặt bằng; giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 83,286 tỷ đồng, tương đương gần 27% giá trị hợp đồng phần BT. Tiến độ thực hiện Dự án chậm so với tiến độ hợp đồng ban đầu (21 tháng, từ 15/3/2019 - 15/2/2020) do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tháng 5/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đến 2024. Hiện nay, đang kiểm tra, rà soát tổng thể Dự án, đề xuất phương án tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án.

Dự án Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành do Công ty CP Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn là nhà đầu tư, Công ty TNHH MTV BT Hợp Thành là doanh nghiệp dự án cũng có vướng mắc về mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ. Hợp đồng Dự án ký năm 2019, tổng vốn đầu tư 420,343 tỷ đồng. Tiến độ đến nay đã triển khai công tác kiểm đếm, trích đo địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng, Dự án BT đã thực hiện thống kê, kiểm đếm được 34,9 ha/53,1 ha; dự án đối ứng là Khu dân cư Hợp Thành đã kiểm đếm được 8,2 ha/28,4 ha (28,8%); chưa phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa triển khai thi công xây dựng, chưa bảo đảm theo tiến độ thực hiện Dự án đã được ký hợp đồng ban đầu (2019 - 2023) do thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, giải phóng mặt bằng. Hiện nay, nhà đầu tư đang thực hiện rà soát hoàn thiện hồ sơ trích đo phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; thực hiện các thủ tục về công tác rà phá bom mìn, lựa chọn các nhà thầu tư vấn, giám sát, thi công để thực hiện ngay khi có mặt bằng sạch.

Mới đây, để thúc đẩy tiến độ các Dự án PPP, trong đó có 4 dự án BT nêu trên, UBND tỉnh Lạng Sơn có công văn chỉ đạo các nhà đầu tư thực hiện dự án, rà soát báo cáo đánh giá tổng thể tình hình thực hiện dự án PPP từ khi ký kết hợp đồng đến nay, nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện, xây dựng kế hoạch, tiến độ xử lý dứt điểm và cam kết thời gian xử lý dứt điểm vướng mắc trong thực hiện dự án, tiến độ hoàn thành dự án. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được UBND Tỉnh ủy quyền ký kết hợp đồng chủ động rà soát hợp đồng dự án đã ký kết, đôn đốc các nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo hợp đồng đã ký kết; giám sát tổng thể tình hình triển khai thực hiện dự án (bao gồm cả các thủ tục dự án khác (dự án đối ứng), giao đất để thực hiện dự án khác), kịp thời báo cáo UBND Tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án, kiến nghị các sửa đổi cơ chế chính sách liên quan (nếu có)...

Tin cùng chuyên mục