(BĐT) - Công ty CP Licogi 16 (mã chứng khoán: LCG) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 836,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 73,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,9% và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.306,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,9% và 65,6% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 43,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của LCG tăng 3,8% so với đầu năm lên 6.366,3 tỷ đồng.