Liên danh Bảo Minh - PVI trúng gói thầu bảo hiểm tài sản hơn 2,1 tỷ đồng

(BĐT) - Nhà thầu liên danh Tổng công ty CP Bảo Minh - Tổng công ty Bảo hiểm PVI vừa trúng thầu Gói thầu Bảo hiểm tài sản Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay năm 2017. Đây là loại hình bảo hiểm mới bắt đầu được áp dụng.
Liên danh Bảo Minh - PVI trúng gói thầu bảo hiểm tài sản hơn 2,1 tỷ đồng

Theo Bên mời thầu – Xưởng tư vấn thiết kế thuộc Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay, hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Bảo hiểm tài sản nêu trên là chào hàng cạnh tranh trong nước. Giá gói thầu là 2,228 tỷ đồng.

Nhà thầu liên danh Tổng công ty CP Bảo Minh - Tổng công ty Bảo hiểm PVI được lựa chọn trúng thầu với giá trúng thầu là 2,167 tỷ đồng.

Về thời gian thực hiện hợp đồng, bảo hiểm toàn bộ các tài sản (trừ các phương tiện vận tải) là từ 16 giờ 02 phút ngày 31/12/2016 đến 16 giờ 02 phút ngày 31/12/2017.

Còn đối với các phương tiện vận tải, thời gian bảo hiểm là từ  0 giờ ngày 01/01/2017 đến 24 giờ ngày 31/12/2017.

Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm tài sản, từ cuối năm 2015 đến nay, cặp đôi nhà thầu này đã trúng 4 gói thầu với tổng giá trúng thầu là khoảng 10,896 tỷ đồng.

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Tổng công ty CP Bảo Minh có vốn điều lệ hơn 1.100 tỷ đồng; Tổng công ty Bảo hiểm PVI có vốn điều lệ 1.850 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục