(BĐT) - Hơn 6 tháng kể từ thời điểm mở thầu, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc vừa hoàn tất đánh giá và trao hợp đồng Gói thầu VY-CW02 Cung cấp, lắp đặt và xây dựng các trạm bơm dâng (nước thải) và mạng lưới thu gom tại các lưu vực Tích Sơn và Đồng Tâm thuộc Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tỉnh Vĩnh Phúc.
Liên danh Viwaseen - Thi Sơn - Viwaseen3 trúng gói thầu hơn 193 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá dự toán 199,732 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, thu hút 3 nhà thầu tham dự. Kết quả, Liên danh Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen) - Công ty TNHH Thi Sơn - Công ty CP Viwaseen3 trúng thầu với giá 193,675 tỷ đồng (giảm 3% so với giá gói thầu).

2 nhà thầu còn lại bị loại ở vòng đánh giá kỹ thuật là Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội; Liên danh Công ty TNHH Đại Phú Thịnh - Công ty CP Bơm châu Âu (dù chào giá thấp nhất 175,216 tỷ đồng, tương ứng giảm 12,2% so với giá gói thầu).

Theo tìm hiểu, các thành viên trong Liên danh trúng thầu đều là những nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm. Tháng 2/2021, với tư cách thành viên liên danh, Viwaseen trúng Gói thầu EPC 02 thuộc Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông (giá trúng thầu 1.790,586 tỷ đồng).

Tháng 11/2017, Liên danh Viwaseen - Viwaseen3 được lựa chọn thực hiện Gói thầu EPC thuộc Dự án Cải tạo, nâng công suất Nhà máy Nước Bắc Thăng Long (giá trúng thầu 385,299 tỷ đồng)...

Trong khi đó, Công ty TNHH Thi Sơn khẳng định vị thế trong lĩnh vực xây lắp giao thông khi từng được công bố trúng trên 20 gói thầu thuộc lĩnh vực này, trong đó, gói thầu quy mô lớn nhất lên tới trên 432 tỷ đồng.