Lộ diện 4 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của GTN

Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua 63,83% khối lượng chào bán, tương đương 32% vốn điều lệ mới sau phát hành.
Lộ diện 4 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của GTN

CTCP Đầu tư và Sản Xuất Thống Nhất (mã chứng khoán GTN) vừa có thông báo về kết quả đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng.

Theo đó, công ty đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ 75,2 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, trong đó các nhà đầu tư nước ngoài đã mua 63,83% khối lượng chào bán, tương đương 32% vốn điều lệ mới sau phát hành. 

Cụ thể, danh sách các nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua gồm: 

-Quỹ TEAL Two Partners Ltd mua 30 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ mới 

-Quỹ Beira Limited mua 6 triệu cổ phần, chiếm 4% VĐL mới 

-SNET VINA mua 6 triệu cổ phần, chiếm 4% VĐL mới 

-Ông Micheal Louis Rosen mua 6 triệu cổ phần, chiếm 4% VĐL mới. Ông Micheal Louis Rosen vừa được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT công ty.

Tin cùng chuyên mục