Loại 12.368 tỷ đồng khỏi giá trị đề nghị quyết toán của các dự án đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết đã nhận được báo cáo về tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (gọi tắt là dự án hoàn thành) của 135 đơn vị. Trong đó, có 46 bộ, ngành, cơ quan trung ương, 26 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty và địa phương đã hoàn thành 106.208 dự án sử dụng vốn nhà nước với tổng mức đầu tư được duyệt là 2.295.988 tỷ đồng. Ảnh: Song Lê
Các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty và địa phương đã hoàn thành 106.208 dự án sử dụng vốn nhà nước với tổng mức đầu tư được duyệt là 2.295.988 tỷ đồng. Ảnh: Song Lê

Báo cáo của các đơn vị gửi về cho thấy đã hoàn thành 106.208 dự án với giá trị tổng mức đầu tư (TMĐT) được duyệt là 2.295.988 tỷ đồng; trong đó, đã phê duyệt quyết toán 71.296 dự án (tương đương 67,13% số dự án hoàn thành) với giá trị TMĐT được duyệt là 828.661 tỷ đồng. Số chưa phê duyệt quyết toán là 34.912 dự án (tương đương 32,87% số dự án hoàn thành) với TMĐT là 1.467.327 tỷ đồng.

Thông qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, cơ quan thẩm tra quyết toán ở bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và cơ quan tài chính các cấp ở địa phương đã loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán là 12.368 tỷ đồng, tương đương 2,17% tổng giá trị đề nghị quyết toán.

Từ tổng hợp kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành của 135 đơn vị nêu trên, Bộ Tài chính đã đề nghị thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn, tổng công ty và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của toàn bộ số liệu báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt đối với khối địa phương và các bộ, ngành thiếu số liệu báo cáo số vốn đã thanh toán.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị, cá nhân vi phạm thời gian quyết toán đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị.

Tin cùng chuyên mục