(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2017 của Công ty CP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2, doanh thu quý IV/2017 của Công ty đạt 2.073 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2016. 

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại giảm đến 50%, từ 3.280 tỷ đồng xuống 1.632 tỷ đồng đã giúp lợi nhuận gộp quý IV/2017 của Công ty đạt 441 tỷ đồng, tăng tới 82% so với quý IV/2016.

Quý IV/2017, lợi nhuận sau thuế của Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt 319 tỷ đồng, tăng 41% so với quý IV/2016. Lũy kế cả năm 2017, Công ty đạt 810 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 25% so với năm 2016, nhưng lại vượt gần 18% kế hoạch năm (687 tỷ đồng), EPS tương ứng 2,768 đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2017, nợ vay ngắn và dài hạn của Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 là 3.697 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm.

Lợi nhuận năm 2017 của doanh nghiệp này giảm được lý giải là do thực hiện đại tu lần đầu Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 trong vòng 32 ngày. Sau đại tu, Nhà máy vận hành thương mại ổn định với tổng công suất phát của các tổ máy tăng thêm khoảng 24MW so với trước khi đại tu.