Năm 2016, NT2 dự kiến kế hoạch chia cổ tức 20%, đặt kế hoạch lợi nhuận và doanh thu thực thấp hơn so với năm 2015.
Năm 2016, NT2 dự kiến chia cổ tức 20%

Theo thông tin từ CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), năm 2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 6.003 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 728 tỷ đồng, sản lượng điện thương mại dự kiến phát kên lưới điện quốc gia 4,450 tỷ KWh.

Năm năm 2015, NT2 đạt doanh thu là 6.796 tỷ đồng, lợi nhuận 1.141 tỷ đồng, cổ tức chia 26%.  

Cũng theo kết hoạch, trong năm 2016, NT2 sẽ phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP với mục đích là để động viên người lao động trong sản xuất kinh doanh.

Trong công tác đầu tư, NT2 tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan đến Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 mở rộng để đưa dự án vào quy hoạc điện VII hiệu chỉnh vì đây là cơ sở pháp lý để triển khai đầu tư nhà máy điện Nhơn Trạch 2 mở rộng.

Theo ĐTCK