Năm 2017, Viconship đạt gần 300 tỷ đồng lãi trước thuế

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý IV/2017, CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (Viconship – Mã CK: VSC) ghi nhận mức doanh thu đạt 344 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh nên lợi nhuận gộp của công ty giảm gần 10% về 105 tỷ đồng.

Trong quý IV/2017, chi phí tài chính của Công ty đạt 12,04 tỷ đồng, hoạt động liên doanh lãi 3 tỷ đồng. Trong khi, chi phí bán hàng tăng 1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016.

Từ đó, lãi trước thuế của Công ty đạt 82 tỷ đồng, giảm 6% so với quý IV/2016. Tuy nhiên, nhờ chi phí thuế TNDN thấp lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ lên đạt gần 74 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 1.303 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016. Lợi nhuận trước và sau thuế của Công ty lần lượt đạt 298 tỷ đồng và 263,93 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản của Công ty đạt 2.479 tỷ đồng, tăng hơn 80 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 110 tỷ đồng xuống còn 769 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 1.710 tỷ đồng. 

Tin cùng chuyên mục