Năm 2018, Becamex IDC đặt kế hoạch lãi tăng 8%

(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Mã CK: BCM) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Theo đó, BCM đặt kế hoạch doanh thu năm 2018 đạt 4.300 tỷ đồng, tăng 5% so với ước thực hiện năm 2017; chỉ tiêu lợi nhuận đạt 570 tỷ đồng, tăng 8%. Bên cạnh đó, BCM cũng thực hiện việc chuyển đổi từ loại hình TNHH sang CTCP với vốn điều lệ đăng ký là 10.126 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận, BCM sẽ thực hiện chia cổ tức tỷ lệ 4%, tương ứng với 405 tỷ đồng. Ngoài ra, BMC sẽ trích 25% cho quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Tin cùng chuyên mục