Năm 2020, nhiều chỉ tiêu thực hiện tốt hơn Quốc hội giao

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Dự thảo mới nhất báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Việt Nam đã đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là thực hiện thành công mục tiêu kép, nền kinh tế tăng trưởng dương, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định…
Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 7%, vượt mục tiêu được Quốc hội giao. Ảnh: Lê Tiên
Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 7%, vượt mục tiêu được Quốc hội giao. Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội giao, kết quả đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, có thêm 2 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu là tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 7% (số đã báo cáo là khoảng 1%); tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,88% (số đã báo cáo là 4,39%). Có 4 chỉ tiêu thực hiện tốt hơn so với số ước tính đã báo cáo Quốc hội là: tốc độ tăng GDP đạt 2,91% (số đã báo cáo là khoảng 2 - 3%); tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân đạt 3,23% (số báo cáo dưới 4%); xuất siêu khoảng 20 tỷ USD, tương đương 7,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (số đã báo cáo là xuất siêu 7 tỷ USD, tương đương 2,6% tổng kim ngạch xuất khẩu) và tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,85% (số đã báo cáo là 90,7%).

Cũng theo Dự thảo Báo cáo, tăng trưởng kinh tế đạt kết quả tốt hơn; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm, cải thiện tích cực hơn; tăng trưởng tín dụng đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu định hướng, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, đi đôi với chất lượng tín dụng, giảm lãi suất, cơ cấu tín dụng tiếp tục có sự điều chỉnh tích cực,…

Tin cùng chuyên mục