(BĐT) - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) thông qua kế hoạch năm 2021 với tổng doanh thu và thu nhập là 1.530 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 290 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 10,7% và 13,5% so với thực hiện trong năm 2020.

Ngoài ra, Công ty còn thông qua việc mua lại 18.700 cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ với giá mua lại là 12.000 đồng/CP.

Bên cạnh đó, Công ty cũng cho biết ngày 22/3 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021, thời gian tổ chức dự kiến là 8h ngày 24/4.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.369,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 209,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,4% và tăng 29,1% so với thực hiện trong năm 2019; hoàn thành 98,2% kế hoạch lợi nhuận năm.