(BĐT) - Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 27/4.

Theo đó, năm 2021, Công ty đặt ra chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 795 tỷ đồng, tăng 6,56% so với thực hiện 2020; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 95 tỷ đồng, tăng 7,95%.

Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ tiếp tục được điều chỉnh căn cứ vào diễn biến thực tế của đại dịch Covid-19.

Cũng trong năm tới, Công ty có kế hoạch đầu tư 13,5 tỷ đồng vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và 9,5 tỷ đồng tại chi nhánh Đà Nẵng. Đồng thời dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.

Kết thúc năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp đạt 746 tỷ đồng, vượt 2,3% so với kế hoạch (730 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng, vượt 4,9% so với kế hoạch (84 tỷ đồng). Tuy nhiên, kết quả này vẫn giảm lần lượt 53% và 74,6% so với năm 2019.