(BĐT) - Tại ĐHĐCĐ năm 2021 diễn ra vào ngày 16/4 vừa qua, Công ty CP Vicostone (mã chứng khoán: VCS) đã thông qua mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế năm 2021 tăng trưởng lần lượt 20,1% và 15,1%.
Năm 2021, Vicostone thông qua mục tiêu kinh doanh tăng trưởng 2 con số

ĐHĐCĐ Vicostone năm 2021 với sự tham dự của các cổ đông đại diện cho hơn 143 triệu cổ phần, chiếm 89,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021. Cụ thể, năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.797 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.919 tỷ đồng, tương ứng tăng 20,1% và 15,1% so với năm 2020.

Theo đại diện Công ty, việc đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số tiếp tục thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm cao của Ban Lãnh đạo và tập thể CBCNV Vicostone trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tác động từ đại dịch Covid-19.

Bất chấp Covid-19, năm 2020, Vicostone đạt 5.659,59 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.667,96 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng nhẹ so với năm 2019. Bên cạnh việc duy trì và phát triển ổn định tại các thị trường hiện có như Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á…, Công ty đã chủ động đẩy mạnh mở rộng thị trường mới.

Đặc biệt, trong năm qua, Công ty đã tiếp nhận Nhà máy Phenikaa Huế, qua đó tự chủ nguyên liệu cristobalite chất lượng cao, thay thế phần lớn quartz tự nhiên. Ngoài ra, Vicostone hoàn thành lắp đặt thêm 1 dây chuyền sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất đá thạch anh tấm lớn.

Với kết quả đạt được, Vicostone chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 40% bao gồm tiền mặt và cổ phiếu quỹ.