(BĐT) - Xác định tuyến đường bộ ven biển là dự án hạ tầng giao thông quan trọng, tỉnh Nam Định muốn ưu tiên nguồn lực, tập trung vốn để đầu tư dự án này. Mới đây, Tỉnh đã đề xuất chưa thực hiện Dự án Xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình để điều chuyển vốn cho Dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định.
Nam Định muốn dồn lực cho tuyến đường bộ ven biển

Dự kiến tổng mức đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định là 2.791 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Cách đây hơn hai năm, ngày 28/3/2017, tại cuộc họp giữa 3 bộ và 6 tỉnh (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa) nhằm thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường bộ ven biển nối 6 tỉnh này, Nam Định khi đó thể hiện ưu tiên đầu tư tuyến đường cao tốc. Tuyến đường ven biển sau đó vẫn được thống nhất đầu tư vì đây là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển liên kết vùng, phát triển kinh tế của từng địa phương; có kết nối với đường cao tốc để phát huy hiệu quả cả hai tuyến đường, không lãng phí nguồn lực.

Theo UBND tỉnh Nam Định, tháng 5/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã thông báo danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 để đầu tư các dự án đường ven biển. Trong đó, tỉnh Nam Định được thông báo 2.000 tỷ đồng để thực hiện 2 dự án: Xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình và Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định, mỗi dự án 1.000 tỷ đồng (đã bao gồm 10% dự phòng).

Tỉnh Nam Định đã triển khai các thủ tục đầu tư 2 dự án. Tuy nhiên, theo UBND Tỉnh, trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến Dự án Xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình có tổng mức đầu tư lớn, trên 10.643 tỷ đồng. Trong khi đó, nguồn vốn ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ thực hiện Dự án đến năm 2020 mới có 1.000 tỷ đồng, khả năng huy động ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư Dự án là khó khả thi trong giai đoạn 2016 - 2020.

Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thái Bình và TP. Hải Phòng đã lựa chọn được nhà đầu tư, đang triển khai xây dựng. Tuyến đường qua tỉnh Thái Bình có tổng mức đầu tư 3.872 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh được lựa chọn là nhà đầu tư. Tuyến đường qua TP. Hải Phòng có tổng mức đầu tư 3.460 tỷ đồng, nhà đầu tư là Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bùi Vũ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) - Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông 9 (CIENCO 9). Cả hai dự án đều thực hiện theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).
UBND tỉnh Nam Định đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định. Dự kiến tổng mức đầu tư Dự án là 2.791 tỷ đồng, trong đó đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ 2.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác là 791,4 tỷ đồng. Hiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đang được Bộ KH&ĐT chủ trì thẩm định.

Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, UBND tỉnh Nam Định mới đây đã có văn bản gửi Bộ KH&ĐT đề xuất phương án trước mắt chưa thực hiện Dự án Xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình trong giai đoạn 2016 - 2020, chuyển sang đầu tư trong giai đoạn sau. Đồng thời, điều chuyển số vốn dự kiến bố trí cho dự án này sang cho Dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định.

“Nếu điều chuyển như vậy, tổng số vốn ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện Dự án đến năm 2020 là 2.000 tỷ đồng, phần còn lại Nam Định cam kết cân đối từ ngân sách địa phương trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025, đồng thời tích cực huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí theo tiến độ triển khai thực hiện Dự án”, UBND tỉnh Nam Định nêu rõ tại văn bản.

Quan điểm của UBND tỉnh Nam Định sau khi đã triển khai các thủ tục đầu tư là: Dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định nằm trong tổng thể đầu tư tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối hạ tầng giao thông, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia,… nên cần thiết đầu tư trước.