(BĐT) - Ngày 4/12 tới, Công ty CP Nam Việt (mã chứng khoán: ANV) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2019 với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 30/12.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 2.503,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 115,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 19,3% và 77,2% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty mới hoàn thành được 57,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 5% lên 4.340,1 tỷ đồng.