Nguy cơ dừng, giãn 27 dự án quan trọng ngành giao thông

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ.
Dự kiến khoảng 108.825 tỷ đồng sẽ được bố trí cho các dự án chuyển tiếp đang thực hiện dở dang của ngành giao thông. Ảnh: Đoàn Lê
Dự kiến khoảng 108.825 tỷ đồng sẽ được bố trí cho các dự án chuyển tiếp đang thực hiện dở dang của ngành giao thông. Ảnh: Đoàn Lê

Tại văn bản này, Bộ GTVT cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ GTVT dự kiến được phân bổ vốn ngân sách nhà nước 120.700 tỷ đồng (chiếm 90% của tổng vốn được phân bổ 134.111 tỷ đồng), trong đó vốn ODA là 87.499 tỷ đồng; vốn trong nước là 33.201 tỷ đồng. Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 được bố trí để trả 100% nợ đọng xây dựng cơ bản là 1.950 tỷ đồng, hoàn trả khoảng 50% vốn ứng trước kế hoạch khoảng 9.925 tỷ đồng.

Số vốn còn lại khoảng 108.825 tỷ đồng để bố trí cho các dự án chuyển tiếp đang thực hiện dở dang, trong đó, tập trung bố trí cho các dự án ODA (103.059 tỷ đồng), còn lại 5.766 tỷ đồng bố trí cho các dự án giao thông trong nước. Như vậy, vốn nước ngoài được bố trí mới chỉ đáp ứng được khoảng 67% nhu cầu các dự án đã ký hiệp định và đang triển khai; vốn đối ứng mới chỉ đáp ứng khoảng 52,7% (15.560 tỷ đồng/29.494 tỷ đồng) nhu cầu vốn của các dự án ODA đang triển khai.

Với kế hoạch bố trí vốn nêu trên, Bộ GTVT cho rằng, nếu không được bổ sung vốn 27 dự án quan trọng, cấp bách sử dụng vốn ngân sách nhà nước đang triển khai sẽ phải dừng, giãn, gây lãng phí phần vốn đã đầu tư và sẽ tốn một khoản kinh phí để khởi động lại dự án khi được bố trí vốn.

27 dự án nêu trên có tổng mức đầu tư 17.558 tỷ đồng, đã được bố trí kế hoạch đến hết 2015 là 2.540 tỷ đồng, bố trí kế hoạch 2016 - 2017 là 1.894 tỷ đồng, cần được tiếp tục bố trí kế hoạch trung hạn thêm là 7.462 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục