Hội đồng quản trị (HĐQT) CTC Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, HoSE: NTL) thống nhất phê duyệt một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Theo đó, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 1.050 tỷ đồng. 
Nhà Từ Liêm đặt kế hoạch lợi nhuận 2020 gấp rưỡi 2019

Ảnh Internet

Trong đó, doanh thu từ kinh doanh nhà vườn tại dự án Khu đô thị Lideco Hoài Đức khoảng 690 tỷ đồng và từ kinh doanh dự án khu đô thị tại các phường Cao Thắng (Hạ Long, Quảng Ninh) khoảng 360 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ đạt 450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2020. Năm 2019, Nhà Từ Liêm đặt kế hoạch 810 tỷ đồng doanh thu và 295 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, mức kế hoạch mà công ty đề ra cho năm 2020 cao hơn lần lượt 29,6% về doanh thu và 52,5% so với 2019.

9 tháng 2019, Nhà Từ Liêm đạt doanh thu 598,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 143,5 tỷ đồng. Phần lợi nhuận này có đóng góp phần lớn từ quý II với 84 tỷ đồng do công ty ghi nhận từ bàn giao sản phẩm bất động sản. So với kế hoạch năm, công ty hoàn thành 74% doanh thu và 61% lợi nhuận.

Mới đây, công ty đã có thông báo về việc chốt quyềm tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 30/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/12. Ngày thanh toán là 14/1/2020. Với gần 61 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi gần 61 tỷ đồng để trả cổ tức.

Theo NDH