(BĐT) - Trong điều kiện giá dầu thô tháng 10 không thuận lợi, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 10 và 10 tháng năm 2019. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt, PVN đã về đích trước 2 tháng các chỉ tiêu: tổng doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận.
Nhiều chỉ tiêu tài chính của PVN về đích trước 2 tháng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, PVN đã hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2019. Sản xuất xăng dầu tháng 10 ước đạt 0,896 triệu tấn, vượt 3,9% kế hoạch tháng 10; lũy kế 10 tháng ước đạt 9,9 triệu tấn, vượt 5,5% kế hoạch 10 tháng và bằng 87,2% kế hoạch năm. Sản xuất điện tháng 10 ước đạt 2,09 tỷ kWh, vượt 9,6% kế hoạch tháng 10; lũy kế 10 tháng ước đạt 18,55 tỷ kWh, vượt 5,1% kế hoạch 10 tháng và bằng 85,9% kế hoạch năm. Sản xuất đạm tháng 10 ước đạt 144,27 nghìn tấn, vượt 1,3% kế hoạch tháng 10; lũy kế 10 tháng ước đạt 1,261 triệu tấn, vượt 8,1% kế hoạch 10 tháng và bằng 87,2% kế hoạch năm.

Sau 10 tháng, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 627,74 nghìn tỷ đồng, vượt 10,4% kế hoạch 10 tháng và vượt 2,5% kế hoạch năm, về đích kế hoạch năm 2019 trước 2 tháng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 86,42 nghìn tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch 10 tháng và về đích kế hoạch năm 2019 trước 2 tháng. Lợi nhuận cũng về đích sớm kế hoạch cả năm 2019 trước 2 tháng.

Tháng 10/2019 cũng ghi nhận nhiều sự kiện nổi bật trong hoạt động của PVN như: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Miền Trung 1 và 2 do PVN làm chủ đầu tư, với tổng công suất khoảng 1.500 MW, sử dụng nhiên liệu khí từ mỏ Cá Voi Xanh; khởi công xây dựng kho cảng LNG Thị Vải do Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) làm chủ đầu tư với công suất giai đoạn 1 là 1 triệu tấn LNG/năm, dự kiến hoàn thành năm 2022 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 285 triệu USD; Vietsovpetro đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giếng MTD-2X giàn BK-20 mỏ Bạch Hổ với lưu lượng dầu ban đầu thu được là 288 tấn/ngày đêm…