(BĐT) - Dự án Xây dựng Khu đô thị Hồ điều hòa Xương Rồng ở tỉnh Thái Nguyên đã để xảy ra nhiều sai phạm, trong đó có không ít vấn đề liên quan đến việc giao đất và đấu thầu.
Nhiều sai phạm tại Dự án Xây dựng Khu đô thị Hồ điều hòa Xương Rồng (Thái Nguyên)

Mặc dù Dự án thực hiện từ tháng 8/2010 nhưng đến tháng 9/2013 mới được thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Ảnh: Internet

Căn cứ theo thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ công bố ngày 15/7/2021 thì Công ty cổ phần Sông Đà 2 là chủ đầu tư của dự án nói trên.

UBND tỉnh Thái Nguyên giao cho Công ty cổ phần Sông Đà 2 thực hiện dự án theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1964/TTg-QHCT ngày 29/11/2006 đã chấp thuận thực hiện Dự án theo hình thức BT.

Mặc dù Dự án thực hiện từ tháng 8/2010 nhưng đến tháng 9/2013 mới được thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, là vi pham quy định tại Khoản 4 Điều 45 Luật Đầu tư năm 2005.

Vẫn theo Kết luận thanh tra, sai phạm của dự án này còn xảy ra khi việc giao đất thực hiện Dự án không qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. Điều này không những vi phạm Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003 mà còn vi phạm Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 02/2006/ND-CP về ban hành quy chế khu đô thị mới.

Tiếp đó, Quyết định số 3510/QD-UBND ngày 16/11/2018 điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã điều chỉnh mất phần 16 đất khách sạn (KS-01) thành đất ở tái định cư (TDC-02 và TDC-03) có diện tích 4.840 m2.

Trong khi đó, thực tế đất tái định cư tại chỗ theo các quy định phê duyệt giá đất là 10.323 m2; sau khi điều chỉnh là 20.761 m2. Diện tích đất tái định cư chênh lệch 15.921 m2 không có trong quy hoạch chi tiết 1/500.

Ngoài ra, việc tính giá đất để giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện Dự án dựa trên bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không đúng với quy định tại Thông tư số 145/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Số tiền đầu tư xây dựng cơ bản và tiền lãi vay ngân hàng 442.391.644.000 đồng và do Chủ đầu tư ứng trước để thực hiện Dự án được đối trừ vào tiền sử dụng đất không có căn cứ pháp luật theo Nghị định số 123/2007/ND-CP của Chính phủ và Thông tư số 145/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thanh tra Chính phủ khẳng định, trách nhiệm để xảy ra những sai phạm trên thuộc về UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính.

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, Dự án Khu đô thị Hồ điều hòa Xương Rồng có diện tích 45 ha thuộc phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Dự án này nằm ở vị trí trung tâm của Thành phố, có hồ nước rộng 9 ha. Dự án này về tay Công ty cổ phần Sông Đà 2 từ tháng 10/2009.

Trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2683/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH INTRA Việt Nam và chuyển giao dự án này cho Công ty cổ phần Sông Đà 2 làm chủ đầu tư.