(BĐT) - Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt 1.236 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận gộp của Công ty gần như đi ngang, đạt 410 tỷ đồng.
Nhựa Tiền Phong lãi ròng 447 tỷ đồng trong năm 2020

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trừ đi các khoản chi phí, Nhựa Tiền Phong lãi ròng 105, giảm 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2020, Công ty ghi nhận 4.629 tỷ đồng doanh thu và 447 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Cuối năm 2020, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong là gần 3.896 tỷ đồng, giảm gần 700 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, tổng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho đã giảm gần 600 tỷ đồng, xuống còn 1.457 tỷ đồng.