Lấy ý kiến mẫu hợp đồng BOT, BLT, O&M

(BĐT) - Dự thảo 3 mẫu hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), BLT (xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao) và O&M (kinh doanh - quản lý) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương. 3 mẫu hợp đồng này sẽ ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST), hồ sơ mời thầu (HSMT) lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Bộ KH&ĐT, Bộ đã lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn lập HSMST, HSMT lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP. Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 30/2015/NĐ-CP, HSMT phải bao gồm dự thảo hợp đồng. Do vậy, cần thiết phải xây dựng mẫu hợp đồng đối với các dự án PPP. Đây cũng là khó khăn mà rất nhiều bộ, ngành, địa phương gặp phải khi thực hiện dự án PPP. Đến nay, Bộ KH&ĐT đã hoàn thiện dự thảo 3 mẫu hợp đồng gồm: BOT, BLT và O&M để ban hành kèm theo Thông tư.

Theo Dự thảo, các mẫu hợp đồng được ban hành nhằm thiết lập một mẫu tiêu chuẩn cho các hợp đồng BOT, BLT, O&M; bảo đảm các dự án PPP tại Việt Nam có được một sự phân chia rủi ro thương mại cân đối giữa các lợi ích của khu vực công và nhà đầu tư tư nhân; cung cấp hướng dẫn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thông lệ quốc tế tốt nhất; cung cấp điểm tham chiếu cho việc đàm phán hợp đồng; giảm bớt các cuộc đàm phán kéo dài về các loại hợp đồng này…

Kết cấu của mẫu hợp đồng sẽ bao gồm việc đưa ra các quy định then chốt thông dụng của một hợp đồng BOT, BLT, O&M thông thường. Tuy nhiên, Dự thảo cũng lưu ý, do mỗi dự án khác nhau, cần phải có sự tư vấn pháp lý độc lập để bảo đảm việc phân chia rủi ro và giảm nhẹ rủi ro được xem xét đầy đủ, cụ thể về phạm vi dịch vụ; thanh toán dịch vụ; khung thời gian hoặc thời hạn cung cấp dịch vụ.

Do tiến độ ban hành Thông tư rất gấp, Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan đóng góp ý kiến, gửi về Bộ KH&ĐT trước ngày 26/7/2016.

Nguyệt Minh

Tin cùng chuyên mục