Năm 2015: Thanh tra ngành KH&ĐT thu hồi 56 giấy phép

(BĐT) - Theo tổng hợp của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2015, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố đã triển khai 355 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư, tập trung vào các nội dung: doanh nghiệp, đấu thầu, quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư nước ngoài... 

Qua thanh tra, đã yêu cầu đối tượng thanh tra xuất toán, thu hồi và giảm trừ khi thanh, quyết toán với tổng số tiền là 14,9 tỷ đồng, trong đó thu hồi về ngân sách nhà nước 6,7 tỷ đồng, giảm trừ khi thanh, quyết toán 6,55 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 1,68 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị thu hồi 56 giấy phép.

BT

Tin cùng chuyên mục