Phương án nhân sự Tổng bí thư, Chủ tịch nước là tuyệt mật

0:00 / 0:00
0:00
Đề án, phương án nhân sự Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai nằm trong danh mục Tuyệt mật.

Theo quyết định về Danh mục bí mật Nhà nước của Đảng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành, có 3 mức độ mật được quy định tùy thuộc vào nội dung thông tin gồm: Tuyệt mật, Tối mật và Mật. Quyết định được ký theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng.

Mức độ cao nhất là Tuyệt mật gồm: Thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, như kết quả kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu vi phạm, đề nghị thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai.

Đáng chú ý, nằm trong danh mục Tuyệt mật còn có thông tin về công tác tổ chức xây dựng đảng như quá trình chuẩn bị, đề án, phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai.

Ngoài ra, danh mục này còn có các nội dung như: Chiến lược đối ngoại liên quan đến an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; Kinh phí đặc biệt dành cho quốc phòng, an ninh; Chủ trương thu, đổi tiền, phát hành tiền chưa công khai; Ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư về xử lý các tình huống chiến tranh, phòng thủ đất nước, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Các vấn đề dân tộc liên quan đến lợi ích quốc gia, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; chủ trương chỉ đạo, biện pháp xử lý đối với các vấn đề phức tạp về tôn giáo cấp nhà nước chưa công khai cũng nằm tại mục này.

Mức độ cao thứ hai là Tối mật gồm: Thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng như việc giám sát, giải quyết khiếu nại đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai.

Quyết định, báo cáo, biên bản của Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đối với Ủy viên Trung ương Đảng và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, trong mục Tối mật còn có thông tin về đề án, phương án, quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cấp tỉnh quản lý chuẩn bị cho nhiệm kỳ khóa mới chưa công khai.

Các thông tin về kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, cấp ủy cấp tỉnh về bầu cử, ứng cử, điều động, bổ nhiệm, phân công, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ, kỷ luật cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý và một số nội dung khác thuộc công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân.

Danh mục này còn có thông tin về phương án xử lý các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ việc, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm chưa công khai.

Mức độ Mật gồm các thông tin về lãnh đạo, chỉ đạo như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương trình xin ý kiến Trung ương Đảng chưa công khai; Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; biên bản hội nghị Trung ương Đảng chưa công khai.

Nằm trong danh mục Mật còn có thông tin thân thế, sự nghiệp lãnh đạo Đảng chưa được thẩm định, xác minh; hồ sơ, tài liệu về các vụ việc, vụ án phản cách mạng,chống Đảng; danh mục tài liệu có liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng.

Quyết định, kết luận, công văn về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án nhân sự; thẩm định, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, phân công, giới thiệu ứng cử, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện quản lý chưa công khai.

Thủ tướng giao Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 3/11/2020.

Tin cùng chuyên mục