(BĐT) - Quý IV/2020, Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam (mã chứng khoán: PAC) ghi nhận doanh thu đạt 711,3 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 44,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,8% và 12,4% so với cùng kỳ 2019.

Công ty cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19, Công ty đã tăng cường chiết khấu thương mại, chi phí bán hàng để thúc đẩy bán hàng. Trong đó, chiết khấu quý IV/2020 là 105,1 tỷ đồng, tăng 22%; chi phí bán hàng là 68,7 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế năm 2020, Công ty đạt 2.954 tỷ đồng doanh thu và 148,6 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt giảm 4,1% và 10,9% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, Công ty hoàn thành được 92,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 3.670 tỷ đồng, lợi nhuận là 205 tỷ đồng và cổ tức không thấp hơn 15%.