Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Với 465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,13% tổng số đại biểu), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Xây dựng), Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chỉnh lý Dự thảo Luật sau phiên thảo luận tại Hội trường vào ngày 31/10.

Theo đó, một số vấn đề lớn đã được tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật như: Về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản (Điều 9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xin tiếp thu và bỏ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 về “Không trong thời gian đang thực hiện thủ tục phá sản, giải thể theo quy định của pháp luật” để tránh gây cản trở đối với quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Luật Phá sản năm 2014, trình tự, thủ tục phá sản gồm nhiều bước: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Tòa án thụ lý và xem xét đơn yêu cầu phá sản; Mở thủ tục phá sản; Hội nghị chủ nợ; Phục hồi kinh doanh; Ra quyết định tuyên bố phá sản và thi hành quyết định. Nếu không cho phép doanh nghiệp bất động sản kinh doanh từ khi có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc có quyết định mở thủ tục phá sản của thẩm phán sẽ dẫn đến cản trở hoạt động của doanh nghiệp, không cho doanh nghiệp có cơ hội phục hồi. Trường hợp Tòa án đã ra quyết định tuyên bố phá sản thì việc bán nhà ở, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật và đã được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1.

Sáng 28/11, Quốc hội đã lấy ý kiến biểu quyết về Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Sáng 28/11, Quốc hội đã lấy ý kiến biểu quyết về Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Có ý kiến cho rằng, việc quy định trường hợp cá nhân kinh doanh bất động sản với quy mô nhỏ thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng phải kê khai nộp thuế là không khả thi do khó xác định được “quy mô nhỏ”, dễ phát sinh tiêu cực, trốn thuế; đề nghị kinh doanh bất động sản thì đều phải thành lập doanh nghiệp, không phân biệt quy mô. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Chính phủ, UBTVQH xin tiếp thu và chỉnh lý tại Khoản 6 Điều 9 Dự thảo Luật: “Chính phủ quy định chi tiết Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này; quy định việc xác định kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ”; để Luật sớm đi vào cuộc sống, đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm quy định chi tiết để thực hiện được đúng quy định của Luật về nội dung này.

Về điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh (Điều 24), có ý kiến cho rằng, Điều 24 không quy định rõ về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong xác nhận nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai và đất có hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. UBTVQH xin tiếp thu và đề nghị Chính phủ quy định tại Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản theo hướng cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra về điều kiện của nhà ở đưa vào kinh doanh và trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua, chịu trách nhiệm về văn bản đã ban hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu liên quan đến quy định về các khu vực không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở (Khoản 6 Điều 31); điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (Điều 40).

Về hiệu lực thi hành (Điều 82), có ý kiến đề nghị quy định thời điểm có hiệu lực của Luật Kinh doanh bất động sản đồng bộ với Luật Nhà ở, UBTVQH xin tiếp thu và chỉnh lý tại Khoản 1 Điều 82 Dự thảo Luật. Theo đó, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, bảo đảm đồng bộ về chính sách với dự thảo Luật Nhà ở.

Đối với quy định chuyển tiếp (Điều 83), để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, UBTVQH đã rà soát Dự thảo Luật và hoàn thiện các quy định chuyển tiếp tại Điều 83 Dự thảo Luật.

Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 10 chương và 83 điều (tăng 1 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6).

Tin cùng chuyên mục