(BĐT) - Với tỷ lệ 472/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND tối cao. Các ông Nguyễn Văn Dũng, Ngô Tiến Hùng, Nguyễn Biên Thuỳ và bà Đào Thị Minh Thủy đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND tối cao.
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND tối cao

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng nay (28/7), Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình đã trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND tối cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn; Chánh án TAND tối cao giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy, những người được phê chuẩn bổ nhiệm gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng; ông Ngô Tiến Hùng, Chánh Văn phòng TAND tối cao; ông Nguyễn Biên Thuỳ - Chánh án TAND tỉnh Bến Tre và bà Đào Thị Minh Thuỷ, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND tối cao ảnh 1

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND tối cao với tỷ lệ 472/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND tối cao với tỷ lệ 472/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ 1/10/2021. Căn cứ Nghị quyết này, Chủ tịch nước sẽ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng, ông Ngô Tiến Hùng, ông Nguyễn Biên Thùy và bà Đào Thị Minh Thủy làm Thẩm phán TAND tối cao.