(BĐT) - Sáng 8/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).
Quy hoạch sử dụng đất phải bảo đảm tính tổng thể, tầm nhìn dài hạn

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia là quy hoạch nền tảng, toàn diện, đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng và địa phương. Ảnh: Lê Tiên

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã nghe báo cáo một số vấn đề trong quá trình lập và nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Các đại biểu đã đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, lưu ý một số vấn đề cần rút kinh nghiệm; góp ý cụ thể vào phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2023 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025, đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Qua thảo luận, các đại biểu khẳng định quy hoạch sử dụng đất quốc gia là quy hoạch nền tảng, toàn diện, đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng và địa phương. Do đó, quy hoạch sử dụng đất phải bảo đảm tính tổng thể, tầm nhìn dài hạn, hài hòa giữa mục tiêu phát triển và bảo vệ, bảo tồn; bảo đảm tiềm năng, nguồn lực đất đai được sử dụng một cách hiệu quả.

Một số ý kiến tại Tọa đàm đề nghị cần tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu, làm rõ căn cứ xác định các chỉ tiêu đúng định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy luật và xu hướng phát triển, trên cơ sở quỹ đất, chất lượng đất hiện nay, cân đối chính về nhu cầu sử dụng đất và các dự báo về yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất trong tương lai. Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc, quy tắc phải tuân thủ khi triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là những việc không được làm; có giải pháp để khôi phục các vùng đất suy thoái…