Quý I, thu ngân sách nhà nước ngành thuế vượt gần 17%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) luỹ kế 3 tháng đầu năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ, bằng 116,9% so với dự toán Quý I, bằng 33% so với dự toán năm 2024, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.
Thu nội địa quý I ước đạt 474.460 tỷ đồng, bằng 116,4% so với dự toán.
Thu nội địa quý I ước đạt 474.460 tỷ đồng, bằng 116,4% so với dự toán.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 474.460 tỷ đồng, bằng 116,4% so với dự toán Quý I, bằng 32,9% dự toán năm 2024, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 10/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so dự toán (trên 30%), còn 10/20 khoản thu đạt dưới 30% dự toán. Có 14/20 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so cùng kỳ năm 2023, còn 06/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

Có 35/63 Cục Thuế tiến độ thực hiện đạt trên 30% dự toán; 10/63 Cục Thuế đạt từ 26% - 30%; còn lại 18/63 Cục Thuế đạt thấp (dưới 26% dự toán). Có 39/63 Cục Thuế địa phương đạt và vượt dự toán thu quý 1 Tổng cục giao; Có 24/63 Cục Thuế địa phương không hoàn thành dự toán thu quý 1.

Về triển khai các chính sách về thuế nhằm hỗ trợ người dân, DN phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 18.012 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 44/2023 và Nghị định 94/2023 ước khoảng 8.200tỷ đồng; Giảm mức thuế BVMT theo NQ của Quốc hội ước khoảng 9.812 tỷ đồng.

Về hoàn thuế, trong quý I/2024, cơ quan thuế đã ban hành 4.472 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 31.892 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Về công tác quản lý nợ thuế, thu nợ thuế tính đến cuối quý 1/2024 ước đạt 26.868 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng nợ thuế tính đến thời điểm 31/3/2024 là 186.022 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 9,4% so với thời điểm ngày 31/12/2023, trong đó nợ có khả năng thu chiếm 55,6% tổng số tiền thuế nợ; tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên dự toán thu năm 2024 ở mức 9,2%.

Tin cùng chuyên mục