(BĐT) - Công ty CP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 70,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 19,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 53,7% và 23,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 433 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 186 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 31,5% và 38,7% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 371,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 115 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và giảm 14% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, kết thúc năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 161,2% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty tăng 43% lên 4.417,7 tỷ đồng.