Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Cung cấp thiết bị máy chủ hỗ trợ xây dựng Hệ thống quản lý thông tin điện tử tổng thể về sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Kính gửi các nhà cung cấp.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam kính mời các nhà cung cấp tiềm năng trong nước dự thầu cung cấp 3 bộ máy chủ với thông tin chi tiết của gói thầu được nêu trong tài liệu “LRFP-9189615” và thông báo mời thầu (TOR) đã đăng trong đường dẫn sau: https://www.ungm.org/Public/Notice/231919

Thời hạn nộp thầu: 24:00 hrs, ngày 09 tháng 5 năm 2024, giờ địa phương.

Hồ sơ chào thầu cần gửi qua email tới địa chỉ: procurementvn@unicef.org theo định dạng pdf. có chữ ký, đóng dấu của nhà thầu trước thời hạn nêu trên (dung lượng tối đa không vượt quá 20MB mỗi email).

Mọi câu hỏi/thắc mắc, mời liên hệ qua email tới bà Hoàng Lan Hương: hhoang@unicef.org trước 17.00h, ngày 05 tháng 5 năm 2024, giờ địa phương.

Các sản phẩm có đặc tính kỹ thuật mang tính bền vững hoặc các đề xuất do các doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ đạt điểm đánh giá về kỹ thuật tương đương sẽ được ưu tiên.

Tin cùng chuyên mục