RAL chuẩn bị phát hành ESOP tỷ lệ 5%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 675.000 cổ phiếu, tương ứng 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành để thưởng cho người lao động và tăng vốn điều lệ, ngày phát hành cổ phiếu thưởng là 31/3/2021.

Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày chuyển nhượng cho người lao động. Trong 5 năm hạn chế chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 20% số cổ phiếu thưởng được tự do chuyển nhượng, hết năm tư sẽ có thêm 20% cổ phiếu tự do chuyển nhượng và còn lại sẽ chuyển nhượng tự do hết năm thứ 5.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.922,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 336,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,7% và 168,5% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới ngày 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 33,6% lên 4.027 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục