REE báo lãi giảm hơn 11% trong quý III

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Quý III/2020, Công ty CP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán: REE) ghi nhận doanh thu đạt 1.503,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 367,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,5% và giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ, lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết giảm gần 20% so với cùng kỳ về 164 tỷ đồng. Công ty cho biết, lợi nhuận công ty liên kết giảm chủ yếu do các công ty như Công ty CP Thủy điện Thác Mơ, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, REE ghi nhận doanh thu đạt 3.973,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.049,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,5% và giảm 15,5% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 5.965 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.620 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và giảm 1,2% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty chỉ mới hoàn thành được 64,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin cùng chuyên mục