SaigonBus: Sau IPO, vốn điều lệ đạt 600 tỷ đồng

Ngày 8/3 tới, Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn (SaigonBus) sẽ tiến hành bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 14,4 triệu cổ phần (tương ứng 24% vốn điều lệ). Giá bán khởi điểm là 10.200 đồng/CP.
SaigonBus: Sau IPO, vốn điều lệ đạt 600 tỷ đồng

Tại thời điểm 30/6/2015, giá trị doanh nghiệp của SaigonBus được xác định là gần 493 tỷ đồng. Hình thức cổ phần hóa là bán bớt vốn Nhà nước và phát hành thêm. Dự kiến, vốn điều lệ sau IPO là 600 tỷ đồng; trong đó, giá trị thực tế vốn Nhà nước là 340,7 tỷ đồng, giá trị cổ phiếu phát hành thêm là 259 tỷ đồng.

Theo SaigonBus, việc tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn để đầu tư đổi mới phương tiện hoạt động xe buýt theo Đề án 1.680 xe buýt của UBND TP. HCM. Tổng nhu cầu vốn để đầu tư đổi mới toàn bộ phương tiện xe buýt trong 5 năm sau cổ phần hóa là gần 1.555 tỷ đồng, trong đó, nhu cầu vốn đối ứng là 466,5 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nay đến năm 2017, Công ty phải đổi mới 436 xe đã xuống cấp và sắp hết niên hạn sử dụng. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 879 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông sau IPO của Công ty gồm: cổ đông Nhà nước 49% vốn, CBCNV mua ưu đãi 2,8%, Công đoàn Công ty 0,1%, NĐT chiến lược 24,05% và NĐT bên ngoài mua thông qua đấu giá 24,05%.

Tiêu chí lựa chọn NĐT chiến lược được SaigonBus đặt ra là, bên cạnh việc có kinh nghiệm và không cạnh tranh với Công ty thì phải đáp ứng các tiêu chí tài chính: vốn chủ sở hữu không thấp hơn 200 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 350 tỷ đồng, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu không quá 3 lần tại thời điểm 30/6/2015, kết quả kinh doanh không lỗ trong 3 năm 2012 - 2014 và không có lỗ lũy kế.

Tin cùng chuyên mục