(BĐT) - Dự án Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu.
Sắp chỉ định nhà đầu tư khu đô thị hơn 500 tỷ đồng tại Thái Nguyên

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Đây là quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên, do chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 (Licogi 18).

Theo đó, thời gian bắt đầu thực hiện chỉ định thầu là trong quý IV/2019.

Dự án có tổng chi phí thực hiện là 508,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 122 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 178,3 tỷ đồng, chi phí xây dựng nhà ở là 208,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất có hiệu lực. Tổng diện tích đất quy hoạch cho Dự án là 19,8 ha.

Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên là đơn vị được giao làm bên mời thầu.