Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng cháy, chữa cháy cho hoạt động xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có chỉ đạo xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về phòng cháy chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trước ngày 31/5/2023, Bộ Xây dựng cần chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xây dựng nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động đầu tư xây dựng theo từng đối tượng, loại hình cơ sở hiện hữu. Bộ Xây dựng cũng phải rà soát, sửa đổi Quy chuẩn QCVN06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình phù hợp với mục đích, loại hình, công năng của công trình, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, công nghệ để đáp ứng yêu cầu phòng cháy, không gây lãng phí nguồn lực xã hội và có tính khả thi. Quy chuẩn này cần được lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động để ban hành trước ngày 30/6/2023.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất sửa Luật Phòng cháy, chữa cháy, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tăng cường phân cấp trong thực hiện công tác quản lý nhà nước, thẩm duyệt, cấp phép theo hướng phân định rõ trách nhiệm.

Tin cùng chuyên mục