(BĐT) - UBND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước vừa có thông báo đính chính thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư Khu chợ xã Đa Kia. Trước đó, Báo Đấu thầu có bài viết “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Bù Gia Mập (Bình Phước): Nhiều tiêu chí đánh giá mang tính địa phương”.
Sửa đổi tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Bù Gia Mập (Bình Phước)

Ảnh minh họa: Internet

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập vừa thông báo kế hoạch lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư Khu chợ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Tài sản bán đấu giá có tổng diện tích 4.348 m2, mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ; Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm; thời hạn sử dụng là 50 năm. Tổng giá trị tài sản bán đấu giá là 21,4 tỷ đồng. Giá tiền thuê đất hàng năm là 107,263 triệu đồng, thời gian ổn định trong 10 năm.

Tại Thông báo đấu giá, bên có tài sản yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí: có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá; phương án đấu giá khả thi hiệu quả; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức bán đấu giá; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập cho biết, thông báo này là thông báo thay thế (đính chính) cho thông báo đã được công khai ngày 12/7/2021.

So với thông báo ngày 12/7, thông báo thay thế này đã giảm bớt các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản mang tính địa phương.

Cụ thể, tại bài viết “Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Bù Gia Mập (Bình Phước): Nhiều tiêu chí đánh giá mang tính địa phương” của Báo Đấu thầu, bên có tài sản đã đưa ra nhiều tiêu chí có thể gây hạn chế sự tham gia của các tổ chức đấu giá tài sản.

Cụ thể, thông báo cũ của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập đưa ra tiêu chí: tổ chức đấu giá tài sản phải có trụ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước; tổ chức đấu giá tài sản phải có kinh nghiệm đấu giá từ 10 năm trở lên trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đặc biệt, phải có kinh nghiệm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước). Bên cạnh đó, tổ chức đấu giá tài sản phải có tối thiểu từ 4 đấu giá viên trở lên đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước cấp thẻ đấu giá viên.

Ngoài ra còn có các tiêu chí mà tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng như: đã ký kết, thực hiện 10 hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm 2020 và 5 hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm 2021.

Sau khi đính chính lại tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đã được bên có tài sản thay đổi từ ngày 16/7/2021 sang ngày 20/7/2021, địa điểm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.