(BĐT) - Ngày 12/7 tới, Công ty CP Sonadezi Long Thành (mã Ck: SZL) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 30/7/2019.

Trước đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2018 với tỷ lệ 10% vào cuối năm ngoái, nâng tổng mức trả cổ tức trong năm vừa qua lên 25%.

Năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 417,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 109,1 tỷ đồng; tăng lần lượt 14% và 22,6% so với năm 2017.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 vừa được thông qua tại ĐHCĐ thường niên mới đây, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 389,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 82 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 25%.