(BĐT) - Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh với tư cách là nhà thầu độc lập và thành viên nhà thầu liên danh vừa trúng thầu 2 gói thầu do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng (ĐTXD) số 1 thành phố Bắc Giang làm bên mời thầu.
Tân Thịnh trúng nhiều gói thầu tại Bắc Giang

Cụ thể, liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh - Công ty TNHH Thương Vụ đã trúng thầu Gói thầu Xây lắp + thiết bị thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cạnh trường Giáp Hải, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang. Gói thầu này lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi không sơ tuyển trong nước. Giá trúng thầu là 46,1 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 25,7%.

Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh cũng đã trúng Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Nhà lớp học 27 phòng Trường Tiểu học Song Mai, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang. Gói thầu này cũng do Ban QLDA ĐTXD số 1 thành phố Bắc Giang làm bên mời thầu, được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi không sơ tuyển trong nước. Giá trúng thầu là hơn 12 tỷ đồng, giảm khoảng 380 triệu đồng so với giá gói thầu.

Theo thống kê sơ bộ, từ tháng 11/2015 đến nay, chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh đã trúng 22 gói thầu, trong đó có nhiều gói thầu có giá trị trên 100 tỷ đồng.

Cụ thể, vào tháng 12/2016, nhà thầu này trúng Gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Khu số 3 thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang, với giá trúng thầu hơn 118 tỷ đồng.

Tháng 9/2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo đó liên danh nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh - Thành An trúng Gói thầu Xây lắp, lắp đặt thiết bị khối điều trị nội trú, khoa chống nhiễm khuẩn và các hạng mục phụ trợ thuộc Dự án Khối điều trị nội trú, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống khí y tế và các hạng mục phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang với giá trúng thầu hơn 128 tỷ đồng.

Vào tháng 6/2016, Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh đã trúng Gói thầu Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu số 2 thuộc Dự án Khu số 2 thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang làm bên mời thầu, giá trúng thầu là gần 130,1 tỷ đồng.

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Nhà thầu này có vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng.