(BĐT) - Sau khi lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại Quảng Bình.
Tập đoàn Trường Thịnh đề xuất đầu tư sân golf 800 tỷ đồng tại Quảng Bình

Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đã trúng đấu giá hơn 90% diện tích đất đề xuất Dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh

Dự án có tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng do Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đề xuất đầu tư.

Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh được nhà đầu tư đề xuất thực hiện trên diện tích đất 164,75 ha thuộc xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hiện trạng khu đất gồm đất rừng sản xuất (tỷ lệ 93,64%), đất trồng cây lâu năm (4,78%), đất giao thông (1,54%), đất chưa sử dụng (0,04%).

Nhà đầu tư đề xuất đầu tư Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh theo tiêu chuẩn sân gôn 36 lỗ đạt đẳng cấp quốc tế; đi kèm với khu trung tâm quản lý, các công trình dịch vụ phụ trợ đi kèm, công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo tiến độ được nhà đầu tư đề xuất, Dự án sẽ được khởi công tối đa sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng sau tối đa 24 tháng kể từ ngày khởi công.

Theo thông tin của UBND tỉnh Quảng Bình, đối với diện tích đất rừng sản xuất (154,27ha), hiện trạng đang trồng cây dương và diện tích này được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới quản lý.

UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản trên đất đối với diện tích đất rừng sản xuất. Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đã trúng đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê này, thời gian sử dụng là 50 năm. Hiện, Tập đoàn Trường Thịnh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích trúng đấu giá nêu trên.

Sau khi thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận, Nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh đối với phần diện tích đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền trên đất. Đối với phần diện tích còn lại của Sân golf, Nhà đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Đất đai. UBND tỉnh Quảng Bình cũng chịu trách nhiệm về tính chính xác của diện tích đất rừng, không có rừng phòng hộ trong khu vực Dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định, Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Do đó, Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, UBND tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm về sự phù hợp của Dự án với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đối với các ưu đãi đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Dự án đánh giá, Dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh không thuộc đối tượng được áp dụng ưu đãi đầu tư.

Tổng vốn đầu tư của Dự án là 800 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 477,593 tỷ đồng, mua sắm thiết bị 145,2 tỷ đồng, quản lý dự án là 86,1 tỷ đồng, chi phí khác (gồm GPMB) là 57,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 120 tỷ đồng (chiếm 15%), vốn huy động hợp pháp khác là 680 tỷ đồng (chiếm 85%).

Theo báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán kết thúc ngày 31/12/2019 của Nhà đầu tư, nguồn vốn chủ sở hữu là 2.110 tỷ đồng, nợ dài hạn là 1.769 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 3.421 tỷ đồng. Nguồn vốn có thể huy động để đầu tư là 458 tỷ đồng. Như vậy, đến thời điểm đề xuất đầu tư, Nhà đầu tư có khả năng huy động vốn đủ 120 tỷ đồng để góp vốn thực hiện Dự án, đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính để thuê đất. Dự án cũng được cam kết hỗ trợ vốn vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

Sau khi lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan để thẩm định Dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và tiến độ đã cam kết của Dự án.