(BĐT) - Thực hiện chủ trương xử lý cây trồng trên đất đã thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cấp trùng trên đất lâm nghiệp của UBND tỉnh Tây Ninh, đến nay các địa phương trong tỉnh Tây Ninh đã thu hồi và hủy bỏ được hơn 200 GCNQSDĐ của gần 400 ha đất.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến tình trạng cấp trùng GCNQSDĐ, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Tây Ninh cho biết, do vào thời điểm năm 1993, các ban quản lý rừng được giao đất trên bản đồ, nhưng việc phân ranh giới, cắm mốc ngoài thực địa chưa thực hiện dẫn đến việc chính quyền xã, huyện không xác định cụ thể ranh giới giữa đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp nên đã cấp sai cho người dân.

Thống kê của ngành chức năng tỉnh Tây Ninh cho biết, toàn tỉnh còn gần 100 trường hợp cấp trùng GCNQSDĐ trên đất lâm nghiệp, với tổng diện tích hơn 200 ha. Những trường hợp tồn đọng này, tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương phối hợp thu hồi theo quy định.