(BĐT) - Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI) vừa được lựa chọn trúng thầu Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).
TEDI trúng thầu tư vấn dự án BOT Vân Đồn - Móng Cái

Ảnh Internet

Bên mời thầu - Ban Quản lý dự án Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng cho biết, giá trúng thầu của TEDI là 31,442 tỷ đồng. Hợp đồng thực hiện trong vòng 60 ngày, với loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 16.000 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của Nhà nước tham gia thực hiện Dự án là 2.558 tỷ đồng. Đây là dự án đường cao tốc loại A có chiều dài toàn tuyến khoảng 90 km với tốc độ thiết kế 100 km/h. Mục tiêu của Dự án nhằm đáp ứng năng lực vận tải lớn, tốc độ cao và an toàn; kết nối các tỉnh ven biển và các tỉnh miền núi phía Bắc với các khu kinh tế, các khu du lịch vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng… trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Liên quan đến nhà thầu TEDI, tính từ tháng 11/2015 đến nay, TEDI đã trúng 24 gói thầu với tổng giá trúng thầu là trên 133,24 tỷ đồng. TEDI tiền thân là tổng công ty nhà nước, hoàn thành cổ phần hóa vào năm 2010. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, tổng tài sản của Công ty là 813,272 tỷ đồng, doanh thu 890,202 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 58,728 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính năm 2016, đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, quản lý theo dõi công nợ và trích lập dự phòng, công nợ phải thu, phải trả nội bộ; doanh thu, chi phí nội bộ. Về quản lý theo dõi công nợ và trích lập dự phòng, số dư nợ tại một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty chưa được đánh giá lại khả năng thu hồi để thực hiện trích lập dự phòng bổ sung.