(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư và thương mại dịch vụ xã Quảng Phú, TP. Thanh Hóa. Theo đó Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu; phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư là quý III/2021.
Thanh Hóa chỉ định nhà đầu tư dự án khu dân cư hơn 2.285 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất với tổng diện tích 39,69 ha, tổng mức đầu tư 2.285,29 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đảm bảo khớp nối về không gian kiến trúc và hạ tầng với các dự án lân cận.

Theo thông tin được Sở Xây dựng Thanh Hóa công bố, Liên danh Công ty TNHH Ngọc Sao Thủy - Công ty CP TASCO là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển tại Dự án.